Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1385824 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to onlyyou
 onlyyou - ID: 1385824
 Name:  onlyyou
 IP & Posted by:  42.119.202.92 on September 14, 2016 at 2:11am
 Updated by:  March 11, 2018 at 9:41pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  ke toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc và học tập để có công việc tốt . Mức lương ổn định cuộc sống
 Free Time:  Đọc sách . Xem tivi
 I Am:  Tôi là 1nguoi đơn giản , vui vẻ hòa đồng Thân thiện.
 Looking For:  1nguoi dễ nhìn,vui vẻ ,hòa đồng,công việc ổn định,quan tâm bít chia sẻ,

Back | Send Email to onlyyou (ID: 1385824)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.