Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1385124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tony_Nhân
 Tony_Nhân - ID: 1385124
 Name:  Tony_Nhân
 IP & Posted by:  172.0.82.230 on September 5, 2016 at 7:35am
 Updated by:  November 7, 2018 at 5:00pm
 Gender:  Gay
 Age:  54
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mobile
 State/Province:  Alabama
 Zip:  22222
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Retire
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời cùng bên nhau cho đến cuối đời.
 Free Time:  Du lịch, thể thao.
 I Am:  nhân cách, trung trực, hòa đồng, vui vẻ với mọi người,tính tình hoang dã yêu thiên nhiên.
 Looking For:  Một người hợp tánh tình cùng nhau xây dựng một tổ ấm yêu thương,một hôn thú đồng tính,cùng nhau đồng hành đến cuối cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã đọc qua hồ sơ của mình .

Back | Send Email to Tony_Nhân (ID: 1385124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.