Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384591 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thai
 Thai - ID: 1384591
 Name:  Thai
 IP & Posted by:  96.255.176.243 on August 29, 2016 at 11:38pm
 Updated by:  January 3, 2018 at 10:21pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Fairfax
 State/Province:  Virginia
 Zip:  22033
 Country:  United States
 Religion:  Agnostic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Software
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim ban doi
 Free Time:  Đọc sách và tin tức, xem phim, câu cá, dạy vẽ, chơi cờ vua, tập võ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, học hỏi những gì mới lạ
 I Am:  đơn giản, tỉ mỉ, thương người, nhiệt tình, lãng mạng
 Looking For:  Hiền, thông minh, đơn giản, chung thủy, thương người, lãng mạng

Back | Send Email to Thai (ID: 1384591)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.