Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1377364 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hà Nam
 Hà Nam - ID: 1377364
 Name:  Hà Nam
 IP & Posted by:  98.244.23.213 on June 14, 2016 at 12:03am
 Updated by:  November 12, 2017 at 7:46pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sacramento
 State/Province:  California
 Zip:  95820
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nửa của mình.....
 Free Time:  Cư dân mạng....và du lịch .....bụi.
 I Am:  Có văn hoá.....chân thành..zalo chin một sau bay bon ba ba khong nam bon..vui vẻ....
 Looking For:  NNgười nghiêm túc.....

Back | Send Email to Hà Nam (ID: 1377364)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.