Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1375512 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Y Bình

 Y Bình - ID: 1375512
 Name:  Y Bình
 IP & Posted by:  14.185.220.75 on May 23, 2016 at 7:50pm
 Updated by:  March 5, 2017 at 7:44pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tuy hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên hành chí
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Tập thể thao và đi đọc sách
 I Am:  Dễ thương,vui vẻ,hoà đồng và biết đối nhân xử thế,quan tam đến mọi người.
 Looking For:  Đàng hoàng,vui vẻ,có thể tâm sự mọi chuyện khi buồn và vui

Back | Send Email to Y Bình (ID: 1375512)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.