Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1374938 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Duong

 Duong - ID: 1374938
 Name:  Duong
 IP & Posted by:  183.80.109.94 on May 16, 2016 at 9:37pm
 Updated by:  January 17, 2018 at 8:44pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Người lạ ơi xin hãy cho mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mõi mệt quá Người lạ ơi xin hãy ghé mua dùm tui một liều quên lãng để tôi thanh thản
 Free Time:  Cafe, sách và tranh thêu
 I Am:  Chỉ cần được ở cạnh người hiểu mình, mọi thứ khác không quan trọng
 Looking For:  Một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài Để không làm mất thời gian của nhau 01677401520

Back | Send Email to Duong (ID: 1374938)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.