Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1372951 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phong

 Phong - ID: 1372951
 Name:  Phong
 IP & Posted by:  171.233.100.129 on April 24, 2016 at 8:30pm
 Updated by:  April 26, 2016 at 3:29am
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  989932182
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mình muốn tìm 1 bạn gái để cùng vui buôn trong cuộc sống, mong sớm tìm được
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc caffe đọc báo lướt facebook
 I Am:  mình thì cũng không biết nói sao luôn để các bạn nhận sét vậy
 Looking For:  bạn tốt hiền không gian dối

Back | Send Email to Phong (ID: 1372951)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.