Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1372738 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hà
  - ID: 1372738
 Name:  Hà
 IP & Posted by:  113.162.220.57 on April 22, 2016 at 7:03am
 Updated by:  December 28, 2017 at 8:29pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 State/Province:  Virginia
 Zip:  123
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghĩ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Dai tìm bạn trai để đi đến đoạn cuối của cuộc doi.
 Free Time:  Đọc bao, xem phim
 I Am:  Tram tính, ít nói nhưng khí trung dai thi cũng thao thao bất tuyệt
 Looking For:  Một người đàn ông tam đầu ý hop.

Back | Send Email to Hà (ID: 1372738)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.