Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370930 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc My
 Ngoc My - ID: 1370930
 Name:  Ngoc My
 IP & Posted by:  81.57.227.111 on April 2, 2016 at 3:14pm
 Updated by:  October 15, 2017 at 1:08pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Zip:  +84 839 200 564
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  gai bar
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tiếp khách & kiếm tiền .+84 839 200 564
 Free Time:  Shopping, cafe, fitness.
 I Am:  Ước mơ của mình là được sống vui vẽ và không thiếu ăn.
 Looking For:  bạn nào giỏi biết yêu cuộc sống, lạn mạng,muốn kết bạn thì Call em: +84 839 200 564 anh nào khỏe thì lên nhé 24h/24h.

Back | Send Email to Ngoc My (ID: 1370930)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.