Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1366867 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Mr - ID: 1366867
 Name:  Mr
 IP & Posted by:  116.102.136.32 on February 20, 2016 at 4:39am
 Updated by:  January 6, 2018 at 6:19am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người thích hợp
 Free Time:  nghe nhạc
 I Am:  người ít nói, nhạy cảm. làm quen rồi sẽ gởi hình thật sau
 Looking For:  người dễ nhìn,biết thông cảm và quan tâm nhau và có chiều cao chút, nếu có thể liên lạc O974 một bảy sáu chín bốn chín

Back | Send Email to Mr (ID: 1366867)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.