Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364371 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Andy
 Andy - ID: 1364371
 Name:  Andy
 IP & Posted by:  99.95.123.140 on January 22, 2016 at 7:05am
 Updated by:  January 22, 2016 at 8:23pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Fort Smith
 State/Province:  Arkansas
 Zip:  72901
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Quan Ly
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm 1 nữa còn lại và xây đấp một gia đình hạnh phúc.
 Free Time:  lúc rãnh rổi đọc truyện, xem tivi, đọc báo de biết thêm xa hội và đời sống hay đi câu cá lúc rãnh rỗi.
 I Am:  Mình là một người rất bình thường vui vẻ hoà đồng với mọi người đã qua 3 cuộc tình những vẫn chưa tìm được nguời sánh vai đi cùng quảng đường còn lại.
 Looking For:  ngoan hien de dai khong tu do tuong la okie.

Back | Send Email to Andy (ID: 1364371)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.