Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364243 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ĐƯỜNG XƯA .
 ĐƯỜNG XƯA . - ID: 1364243
 Name:  ĐƯỜNG XƯA .
 IP & Posted by:  113.173.18.51 on January 20, 2016 at 10:33pm
 Updated by:  November 13, 2018 at 4:40pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tphcm
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  gv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cần 1 nguoi hieu và chia sẻ cảm thông. Biet quý trong tình cảm. Ko ngại hình thức . Mong tim dc nguoi hiểu minh và cảm thong voi minh. Chan thành va nghiệm túc. Và se di đến hôn nhân
 Free Time:  -Tập thể thao và nghỉ ngơi .
 I Am:  Một người bình thường ,biết lo gđ,biết chia sẻ,an ủi ,hoà đồng ,trầm tính .
 Looking For:  bạn gái thuỷ chung ,biết đối xử và biết lo gđ .

Back | Send Email to ĐƯỜNG XƯA . (ID: 1364243)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.