Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1363139 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trần Minh Long

 Trần Minh Long - ID: 1363139
 Name:  Trần Minh Long
 IP & Posted by:  171.253.23.194 on January 9, 2016 at 7:14pm
 Updated by:  February 11, 2018 at 12:08am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 State/Province:  Vermont
 Zip:  0258
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giảng Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người con gái tốt làm bạn tri kỉ
 Free Time:  Dọc sách,nghe nhạc, đi du lịch , cà phê với bạn bè...
 I Am:  ít nói, trầm tính, vui vẻ hòa đồng
 Looking For:  Bít sống (Biết cách ứng nhân xử thế) mail:longnhatrang2017@gmail.com

Back | Send Email to Trần Minh Long (ID: 1363139)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.