Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1362854 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Bình
 Thanh Bình - ID: 1362854
 Name:  Thanh Bình
 IP & Posted by:  14.169.13.218 on January 6, 2016 at 9:39pm
 Updated by:  February 3, 2016 at 6:31pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn, Tp HC
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghi hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có bạn để chia sẻ buồn vui, nếu hợp thì tiến xa.
 Free Time:  Xem tivi, chơi thể thao ...
 I Am:  Giản dị, chân thành, yêu cuộc sống gia đình, yêu thiên nhiên ...
 Looking For:   Người phụ nữ tâm đồng ý hợp chia sẻ buồn vui, tuổi 54 đến 60.

Back | Send Email to Thanh Bình (ID: 1362854)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.