Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1362183 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to hannah

 hannah - ID: 1362183
 Name:  hannah
 IP & Posted by:  98.211.67.90 on December 31, 2015 at 8:52pm
 Updated by:  November 14, 2016 at 7:07am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Usa
 State/Province:  USA
 Zip:  01
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail teach
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  co 1 mai gia dinh hanh phuc
 Free Time:  xem phim.online
 I Am:  Vui tinh, ko hien cung ko du, thang tinh.
 Looking For:   em cần 1 người có đầu óc và có chí, ham chơi có chừng mực, và tất nhiên là chung thuỷ, có thể khô khan, không lãng mạn nhưng phải chung thuỷ. Xin dunv dua gion đe khoi lqm mat thoi gian cua nhau. Thanks!

Back | Send Email to hannah (ID: 1362183)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.