Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1360469 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Quynh Lan - ID: 1360469
 Name:  Quynh Lan
 IP & Posted by:  71.75.22.148 on December 13, 2015 at 6:16am
 Updated by:  April 2, 2018 at 8:59pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Charlotte
 State/Province:  North Carolina
 Zip:  28273
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Medical Interpreter
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim nguoi lập gia đình và mong tim đuoc môt mai am gia đinh .
 Free Time:  nấu an, work out, swim , đoc sách ...
 I Am:  Mình la môt nguoi hiên lành va thành thật trong ván đề tinh cảm . Bao năm rôi vẫn chua tim đuoc tình yêu nen trong lòng mong mõi 1 nguoi thuong mình thật long mà thôi . Khong đòi hỏi gi nhiều bơi vì vật chất khong khó tìm nhưng tình thương sao khó quá . Mình là một chua có con cái va muốn tìm một người o có con dde? cung` nhau lap gia ddinh` roi co' con hoặc 1 nguoi` dda~ co' 1 đúa đã lớn ! Mình o thích ai rượu béer, thuốc lá , cafe la cà... minh là con người có ý chí va lo làm an. chỉ cần một người biết quí trong gia đình và phải tìn có đức chúa trời hoặc đi chùa nghe thầy giang. fai? co' dduc' tin moi' song' ton^ tai` tren^ coi~ tam. nay` !
 Looking For:  Hiền thành thật và yeu cuộc sống gia đình .

Back | Send Email to Quynh Lan (ID: 1360469)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.