Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1360249 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to K

 K - ID: 1360249
 Name:  K
 IP & Posted by:  76.113.197.195 on December 10, 2015 at 7:55pm
 Updated by:  March 29, 2019 at 9:21pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Savage
 State/Province:  Minnesota
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc
 Free Time:  Làm việc và đi du lịch đây đó.
 I Am:  Tôn Trọng - Trung Thực - Tình Cảm. Là người hài hước và thích làm việc.
 Looking For:  1 người bạn đơn giản để có thể học hỏi thêm được những điều hay.

Back | Send Email to K (ID: 1360249)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.