Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1346645 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to l_automne

 l_automne - ID: 1346645
 Name:  l_automne
 IP & Posted by:  116.102.246.250 on August 4, 2015 at 10:56pm
 Updated by:  July 6, 2017 at 6:13am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  LĐ phổ thông
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tim bạn Nữ
 Free Time:  Đọc sách báo,coi truyền hình
 I Am:  Là người bình thường.Tính hơi cọc.
 Looking For:  Bạn NỮ tuổi từ 40 trở lên.Ảnh bên và tên chỉ mang tính minh họa.Cảm ơn các bạn ghé qua profile của Phong.Bạn có thể liên lạc qua thư điện tử dacphong_2015 a vòng ya...com hoac đ thoại số không chín sáu chín tám hai không hai ba sáu

Back | Send Email to l_automne (ID: 1346645)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.