Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1345215 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BostonLanh53

 BostonLanh53 - ID: 1345215
 Name:  BostonLanh53
 IP & Posted by:  76.23.159.132 on July 24, 2015 at 4:24pm
 Updated by:  December 28, 2017 at 10:02pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Boston
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  02122
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  chính phủ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cái gì đến thì nó sẽ đến vì ông Trơì đã sắp cho ta số mệnh rội
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đọc tin tức trên mạng.
 I Am:  Thư Yahoo: tomhum1964@<-----.com
 Looking For:  Duyên Tiền Định :)

Back | Send Email to BostonLanh53 (ID: 1345215)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.