Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1343199 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tim mai tim mai

 tim mai tim mai - ID: 1343199
 Name:  tim mai tim mai
 IP & Posted by:  113.174.34.21 on July 7, 2015 at 3:57am
 Updated by:  July 6, 2018 at 10:08pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  can tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  binh thuong
 Free Time:  xem phim
 I Am:  hoa dong mình quê gốc thái bình hiện sống tại cần thơ
 Looking For:  dân đi tìm người thật lòng sông có lối sống lành mạnh xi liên hệ đt 0948 333 567 hoặc 091 89 89 969 xin cám ơn

Back | Send Email to tim mai tim mai (ID: 1343199)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.