Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1335018 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Nhan...t
 Hồng Nhan...t - ID: 1335018
 Name:  Hồng Nhan...t
 IP & Posted by:  115.78.236.18 on April 27, 2015 at 8:49pm
 Updated by:  April 28, 2015 at 9:31pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Buôn bán nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:   Tìm 1 người lớn tuổi có hoàn cảnh như em,biết chia xẽ và luôn bảo vệ em
 Free Time:   Làm những gì của một người phụ nữ cần và có
 I Am:   Tính hòa đống vui vẻ luôn lắng nghe và chia xẽ
 Looking For:   Hy vọng qua trang Web mà mọi người cho rắng ko có thật,nhưng em tin sẽ gặp được anh 1 người đàn ông lớn tuổi,ở rất xa em nhưng luôn và sẽ chia xẽ cùng em trong mọi lúc....Anh hãy thư về hthucc336@yahoo.com anh nhé

Back | Send Email to Hồng Nhan...t (ID: 1335018)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.