Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1327009 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Miền Tây
 Miền Tây - ID: 1327009
 Name:  Miền Tây
 IP & Posted by:  115.79.62.156 on February 20, 2015 at 6:57pm
 Updated by:  March 1, 2018 at 8:23am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm Công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  "Em lớn lên từ sông nước Miền Tây, cơn gió qua đây vương tóc em bay..."
 I Am:  "tôi vẫn độc thân.Tôi tin tưởng vào số phận, duyên số đã được sắp đặt, rồi sẽ có một ngày tôi tìm được một nửa của mình..." <<dù chưa biết ngày đó là ngày nào. Đời người ngắn ngủi liệu có thể chờ gặp được đúng mối nhân duyên của mình?
 Looking For:  "Duyên là cái trời định, chúng ta không thể nói trước được mình sẽ yêu và lấy ai nếu mình chưa gặp họ...."

Back | Send Email to Miền Tây (ID: 1327009)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.