Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1318938 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tran Cao Minh
 Tran Cao Minh - ID: 1318938
 Name:  Tran Cao Minh
 IP & Posted by:  171.253.39.174 on December 22, 2014 at 6:09am
 Updated by:  December 22, 2014 at 7:01pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Da Nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ Thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nữ
 Free Time:  Lướt web, thiết kế web ( ai cần thiết kế web hoặc làm wen liên hệ: trancaominh89@gmail.com) nhé
 I Am:  Đầy đủ tay chân, mắt, mũi miệng, có gan,phổi, lá lách, ruột non, ruột già, bao tử, trái tim.ai cần thứ gì thì liên hệ mình share cho nhé: o9o9655ii9
 Looking For:  Người cần đến mình

Back | Send Email to Tran Cao Minh (ID: 1318938)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.