Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1316651 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tran Anh Duc - ID: 1316651
 Name:  Tran Anh Duc
 IP & Posted by:  27.3.96.6 on December 4, 2014 at 7:53am
 Updated by:  October 13, 2017 at 2:47pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  KS XD
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn nữ để những lúc buồn có người chia sẻ
 Free Time:  Làm nhiều việc trong lúc rảnh
 I Am:  Bình thường về mọi thứ.
 Looking For:  1 người phụ nữ đúng nghĩa. Tưởng đơn giản nhưng lại rất khó. Giờ, không biết có hay không nhưng cứ thử tìm.

Back | Send Email to Tran Anh Duc (ID: 1316651)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.