Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1316507 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Pham Ai Tam

 Pham Ai Tam - ID: 1316507
 Name:  Pham Ai Tam
 IP & Posted by:  42.117.50.142 on December 3, 2014 at 4:49am
 Updated by:  May 9, 2016 at 9:32pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vinh Long.vn
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn ; quen được nhiều bạn bè hơn.... Dài : tìm 1nữa ^••^
 Free Time:  Đọc sách.xem phim.nghe nhạc
 I Am:  Hãy trò chuyện với mình bạn sẽ cảm nhận được....hihi...mình rất vui tính ^••^
 Looking For:  Ý trí trong cuộc sống.... Biết đặt mình vào suy nghĩ của người khác...

Back | Send Email to Pham Ai Tam (ID: 1316507)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.