Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1311738 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to John Lam
 John Lam - ID: 1311738
 Name:  John Lam
 IP & Posted by:  42.116.32.19 on October 31, 2014 at 6:59am
 Updated by:  March 15, 2018 at 11:13pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  HCM
 State/Province:  Florida
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NV
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình đang giữ 1/2 trái tim, hiệnđang tìm nữa còn lại...
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc...
 I Am:  Nếu tìm được nữa trái tim còn lại chắc chắn rằng nữa trái tim đó sẽ rất vui và hạnh phúc...gui mail cho toi mbalam quoc cuong 76 @ gmail com
 Looking For:  Duyên là do trời định: 1/2 trái tim ở đây, chỉ cần 1/2 trái tim kia rung động là thành 1 trái tim vàng....

Back | Send Email to John Lam (ID: 1311738)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.