Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1310059 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to cho tinh trùng
 cho tinh trùng - ID: 1310059
 Name:  cho tinh trùng
 IP & Posted by:  113.189.75.55 on October 20, 2014 at 5:24am
 Updated by:  February 17, 2017 at 11:12pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sống vui vẻ với cuộc đời
 Free Time:  xem phim, thể thao, nghe nhạc....
 I Am:  tôi là một người menly, khỏe mạnh, sạch sẽ, có học thức, lịch su,tôn trọng tình bạn.
 Looking For:  Hiến tặng Tinh Trùng cho những người phụ nữ hiếm muộn về con cái. Đảm bảo chất lượng, kín đao, không ràng buộc lẫn nhau. Hãy liên lạc với tôi nếu người phụ nữ ấy cần 1 đứa con thông minh, khỏe mạnh...cám ơn bạn đã đọc hồ sơ của mình.. số điện thoại của mình là 01225538743

Back | Send Email to cho tinh trùng (ID: 1310059)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.