Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1308513 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NgôCôngLuận
 NgôCôngLuận - ID: 1308513
 Name:  NgôCôngLuận
 IP & Posted by:  1.52.147.134 on October 9, 2014 at 9:47pm
 Updated by:  October 29, 2014 at 7:54am
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, coffee và ăn uống
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, hơi khó tính, nhưng rất dễ dụ khi ai đó dỗ ngọt.
 Looking For:  Một người thật lòng và có ý định tiến xa. Không thích đùa trong tình cảm. Email: ngocong.luan@yahoo.com. Sdt: 0909 855 133

Back | Send Email to NgôCôngLuận (ID: 1308513)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.