Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1307822 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Happy Man

 Happy Man - ID: 1307822
 Name:  Happy Man
 IP & Posted by:  99.11.153.85 on October 5, 2014 at 3:58pm
 Updated by:  October 4, 2015 at 1:57am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Cleveland
 State/Province:  Ohio
 Zip:  44114
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  TÌm được một người mà mẹ anh thích để xây dựng hạnh phúc lâu dài.
 Free Time:  lướt web, xem tin tức, học hỏi kiến thức qua mạng, nghe nhạc
 I Am:  Anh có một con gái 3 tuổi sống với mẹ. thích chăm sóc gia đình yêu con trẻ Ngoài ra, anh chỉ là một người bình thường, gặp sẽ hiểu thêm.
 Looking For:  Người phụ nữ chín chắn, biết nấu ăn, đã từng có gia đình con cái cũng không sao.

Back | Send Email to Happy Man (ID: 1307822)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.