Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1306716 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhã Vy

 Nhã Vy - ID: 1306716
 Name:  Nhã Vy
 IP & Posted by:  115.77.90.130 on September 28, 2014 at 9:28am
 Updated by:  May 13, 2017 at 4:19am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 My goal:  thực hiện những điều mình mong muốn khi có thể
 Free Time:  lướt wed, coffee với bạn bè, đi đây đó
 I Am:  Mình là một người rất bình thường ko có gì đặc biệt cả...hihihi Với bạn bè thì chúng bảo mình như một đứa tan tan, còn người lạ thì họ bảo là chảnh, khó gần. Thiệt khổ tâm hết sức
 Looking For:  Một người nghiêm túc, lịch thiệp, có trách nhiệm với gia đình, chung thủy và có chí cầu tiến

Back | Send Email to Nhã Vy (ID: 1306716)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.