Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1288135 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Man - ID: 1288135
 Name:  Man
 IP & Posted by:  115.73.110.246 on June 10, 2014 at 4:18pm
 Updated by:  January 14, 2018 at 11:50pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Whashinton
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Công chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn nữ để cùng tâm sự lúc lớn tuổi.
 Free Time:  Nghiên cứu học hỏi
 I Am:  Không có gì đáng nói, chỉ là 1 công chức bình thường.
 Looking For:  Chân thật không đùa giỡn. Không phân biệt hoàn cảnh gia đình đã qua trong quá khứ.

Back | Send Email to Man (ID: 1288135)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.