Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1285809 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Gấu

 Gấu - ID: 1285809
 Name:  Gấu
 IP & Posted by:  1.53.154.79 on May 28, 2014 at 7:46am
 Updated by:  January 6, 2018 at 8:45pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sống vui vẻ
 Free Time:  nghe nhạc
 I Am:  Vui vẻ, biết giới hạn trong cuộc sống.
 Looking For:  Vui vẻ, có trách nhiệm, có lối sống tích cực, ổn định về kinh tế và trong suy nghĩ... Không trả lời mail hồ sơ không có hình thật, nói chuyện sỗ sàng, không nghiêm túc. Cảm ơn vì bạn đã xem hồ sơ của tôi.!

Back | Send Email to Gấu (ID: 1285809)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.