Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1266986 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyen cuong
 nguyen cuong - ID: 1266986
 Name:  nguyen cuong
 IP & Posted by:  113.161.76.6 on February 11, 2014 at 11:21pm
 Updated by:  July 12, 2019 at 7:06am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Du Lich
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim một người bạn có thế thấu hiểu và tâm sự nhiều hơn trong cuộc sống
 Free Time:  Nge nhạc, xem hài
 I Am:  một người ít nói, trầm tính, chân thành, zalo Cường: khong chin bốn ba hai ba, bảy một năm một.
 Looking For:  Tim một người bạn có thế thấu hiểu và tâm sự nhiều hơn trong cuộc sống

Back | Send Email to nguyen cuong (ID: 1266986)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.