Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1257110 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anre-Quang
 Anre-Quang - ID: 1257110
 Name:  Anre-Quang
 IP & Posted by:  113.163.216.13 on December 16, 2013 at 7:52am
 Updated by:  February 27, 2018 at 1:33am
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  ba ria
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  y te cty
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có những người bạn tốt. trong số đó có thể kiếm được 1 nữa của mình
 Free Time:  Len Zalo. Đọc bao. Xem phim ..... 0933741986
 I Am:  Là người trầm tính. yêu thích trẻ con. Luôn đặt gia đình là nền tảng
 Looking For:  Tìm kiếm bạn bè. Mong sẻ tìm được người hợp với mình và thích cuộc sống gia đình. Rất mong nhận được hồi âm của các bạn

Back | Send Email to Anre-Quang (ID: 1257110)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.