Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1252684 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lý Vũ
 Lý Vũ - ID: 1252684
 Name:  Lý Vũ
 IP & Posted by:  42.116.100.181 on November 21, 2013 at 6:53am
 Updated by:  November 21, 2013 at 7:31pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn Bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  kết bạn cùng nhau chia sẻ vui bồn trong cuộc sống, tâm sự cuộc sống
 Free Time:  xem phim,dọn dẹp,tám chuyện
 I Am:  vui vẻ,hòa đồng,thẳng thắn và chân thành
 Looking For:  giống minh,vui vẻ, lịch sự

Back | Send Email to Lý Vũ (ID: 1252684)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.