Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1250351 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Mysterious - ID: 1250351
 Name:  Mysterious
 IP & Posted by:  5.179.80.198 on November 8, 2013 at 8:42am
 Updated by:  October 28, 2014 at 3:30pm
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Copenhagen
 Zip:  2800
 Country:  Denmark
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm bạn nhưng không kiếm bè, kiếm người chia sẻ nhưng không kiếm người thương hại etc.
 Free Time:  Facebook and online game :v
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, lâu lâu thì hơi điên tí nhưng vẫn trong vòng kiểm soát. Đặt tương lai sự nghiệp lên hàng đầu nhưng vẫn ăn chơi khi Cần thiết. Nói chung là con người thích sự cân bằng trong cuộc sống (libra)
 Looking For:  Vui vẻ tí, có học thức tí, có tính cầu tiến tí, nói chung là người sốg có có mục dích :)

Back | Send Email to Mysterious (ID: 1250351)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.