Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1250197 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tuan Anh
 Tuan Anh - ID: 1250197
 Name:  Tuan Anh
 IP & Posted by:  115.75.131.43 on November 7, 2013 at 9:09am
 Updated by:  January 9, 2018 at 7:44pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Arlington
 State/Province:  Texas
 Zip:  76018
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NA
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  music - movies -
 I Am:  tự nhận thấy bản thân là người rất hài hước .. ăn nói cũng ko tệ :) ngoại hình cũng khá được :) cũng hơi bị tâm lý :) có duyên thì cũng hơn trung bình ... vv.. ... nói chung là (nếu đã muốn) thì sẽ biết cách làm bạn nữ đối diện cười tươi ... :)
 Looking For:  thích là sẽ thích! sau-tam-hai / nam-sau-khong / bay-ba-ba-hai

Back | Send Email to Tuan Anh (ID: 1250197)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.