Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1244064 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to David Nguyen
 David Nguyen - ID: 1244064
 Name:  David Nguyen
 IP & Posted by:  123.243.145.246 on October 6, 2013 at 5:17am
 Updated by:  October 6, 2013 at 8:11pm
 Gender:  Gay
 Age:  30
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  civil engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  đi làm kiếm tiền, giúp đỡ người thân và những người cần giúp
 Free Time:  sách, nhạc, gym, vẽ
 I Am:  trầm tính, ít nói, sâu sắc thẳng tính, rõ ràng, dứt khoát tình cảm
 Looking For:  những bạn nào thấy thích hợp với mình.

Back | Send Email to David Nguyen (ID: 1244064)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.