Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1234915 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh van

 Thanh van - ID: 1234915
 Name:  Thanh van
 IP & Posted by:  27.76.109.114 on August 20, 2013 at 2:47am
 Updated by:  July 24, 2018 at 6:31am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Vươn tới tương lai
 Free Time:  Nghe nhạc, đi chơi với bạn bè và ng thân
 I Am:  Là một ng hoà đồng, rất vui vẻ hoạt bát, thích có thêm nhiều bạn mới
 Looking For:  Trung thực,có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.biết quan tâm và lo lắng cho mọi ng xung quanh

Back | Send Email to Thanh van (ID: 1234915)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.