Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1194535 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tuyet Tuyet

 Tuyet Tuyet - ID: 1194535
 Name:  Tuyet Tuyet
 IP & Posted by:  1.54.115.41 on February 15, 2013 at 8:17am
 Updated by:  September 9, 2015 at 8:24pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Đạt được những gì mình mong muốn ...
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, trò chuyện với bạn bè .
 I Am:  Tôi là người thẳng thắng, trung thực với bạn bè, nhưng có khi cũng làm người khác khó chịu về mình.
 Looking For:  Tìm người bạn vui tính, thành thật có hiểu biết, để có thể gửi gắm tâm sự của mình. Nếu có sự đồng cảm xin gửi thư về tuyet_trang4321 acong yahoo cham com .

Back | Send Email to Tuyet Tuyet (ID: 1194535)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.