Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1190325 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nghi Tran

 Nghi Tran - ID: 1190325
 Name:  Nghi Tran
 IP & Posted by:  113.170.191.81 on January 24, 2013 at 6:18pm
 Updated by:  December 11, 2017 at 8:25pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ...
 Free Time:  Ăn
 I Am:  Tôi vui vẻ hoà đồng
 Looking For:  1 người chững chạc và thông minh, giỏi giang. Có nghề nghiệp ổn định. Sống có tâm, làm việc thiện. Luôn vui vẻ. Không gia trưởng. Bạn hiểu tôi và tin tưởng tôi thì bạn mới có thể thân với tôi được.

Back | Send Email to Nghi Tran (ID: 1190325)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.