Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1190325 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nghi Tran

 Nghi Tran - ID: 1190325
 Name:  Nghi Tran
 IP & Posted by:  113.170.191.81 on January 24, 2013 at 6:18pm
 Updated by:  April 24, 2018 at 10:25pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ...
 Free Time:  Thường giành thời gian rãnh để ngủ
 I Am:  Tôi vui vẻ hoà đồng
 Looking For:  Chỉ có những người từng trải,từng khổ đau trong tình cảm thì họ mới biết trân trọng. Một người đến với tôi nghiêm túc , không khoe khoan, quý trọng tình cảm. Không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc.. sẽ nói chuyện nhiều nếu thấy hợp

Back | Send Email to Nghi Tran (ID: 1190325)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.