Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1175638 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to vg34dmv@gmail.c
 vg34dmv@gmail.c - ID: 1175638
 Name:  vg34dmv@gmail.c
 IP & Posted by:  123.30.165.58 on November 16, 2012 at 9:45am
 Updated by:  March 23, 2019 at 7:29pm
 Gender:  Male
 Age:  70
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bạc Liêu
 Zip:  620000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  chuyên gia điện t
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  nghiên cứu thiết bị điện tử và siêu âm
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  gần cả cuộc đời nhưng ước mơ chưa thực hiện được
 Looking For:  có thể họp tác dựa nhau mà sống

Back | Send Email to vg34dmv@gmail.c (ID: 1175638)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.