Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1175201 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ViSaoDem Catbui
 ViSaoDem Catbui - ID: 1175201
 Name:  ViSaoDem Catbui
 IP & Posted by:  78.149.93.250 on November 14, 2012 at 3:53pm
 Updated by:  August 28, 2017 at 7:11pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Lancaster
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Ai từng đi trên Antelope Valley Fwy Highway (14) vào mùa thu chưa
 Free Time:  Ăn Taco và Great Wall's
 I Am:  Chiều tím vây chân trời, người đã đi xa người Ngày tháng yêu nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa Thôi ta cố quên đi buồn nào rồi cũng phai mờ Đuờng phố đêm xa mù Thành phố quên lên đèn Một thoáng đam mê trả lại đời em mang đi như mũi tên Ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đáy tim
 Looking For:  Tìm lại cuốn sách Ngàn Lẻ Một Đêm, ai đó đang giữ cho mượn lại nha

Back | Send Email to ViSaoDem Catbui (ID: 1175201)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.