Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1099591 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tung Minh

 Tung Minh - ID: 1099591
 Name:  Tung Minh
 IP & Posted by:  42.117.189.192 on January 10, 2012 at 7:12pm
 Updated by:  October 14, 2018 at 7:52am
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long Xuyên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Đi làm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  thích đọc Sherlock holmes
 I Am:  Xin chào, Mình ten Tùng. hiện đang sống và là việc ở Miền Tây. Công việc của mình thuộc ngành dịch vụ Giao thông vận tải
 Looking For:  Tìm các bạn cùng tuổi hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn cũng tốt...

Back | Send Email to Tung Minh (ID: 1099591)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.