Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1099529 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trung Hiếu

 Trung Hiếu - ID: 1099529
 Name:  Trung Hiếu
 IP & Posted by:  123.20.254.165 on January 10, 2012 at 9:10am
 Updated by:  August 12, 2018 at 5:21pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kiến Trúc Sư
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm những gì mình thích.....theo đuổi được mục tiêu đã chọn..
 Free Time:  cf,nghe nhạc, chơi bóng đá....
 I Am:  vui vẻ,thẳng thắn, hòa nhã...
 Looking For:  hợp tính là được,kết bạn để giao lưu học hỏi về mọi lãnh vực trong cuộc sống...

Back | Send Email to Trung Hiếu (ID: 1099529)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.