Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1097474 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to joesosa.com
 joesosa.com - ID: 1097474
 Name:  joesosa.com
 IP & Posted by:  76.176.52.75 on January 2, 2012 at 5:18am
 Updated by:  April 20, 2018 at 10:11pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ho Chi Minh
 State/Province:  California
 Zip:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Atheist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  artist/designer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  find love and marriage with vietnamese woman and to take care and live in vietnam with her, i want find wife. i can take care of woman i love that loves me...jvsdesigns2000 yahoo com tìm thấy tình yêu với người phụ nữ việt Asian và sống ở Việt Nam với cô ấy... tôi muốn tìm vợ. tôi có thể chăm sóc của người phụ nữ tôi yêu yêu tôi... jvsdesigns2000 yahoo.com / 0934138617
 Free Time:  nature, walk, art, read, movies, music, simple things in life my yah oo is Jvsdesigns2000 / 0934138617
 I Am:  i am an artist/designer, a gentleman, romantic, sexual, intelligent. za lo so khong, chin, 3, bon, 1, ba, tam, sau, mot, bay, thoughtful, caring, funny, loving, my Zalo 0934138617, generous, considerate, kind and good hearted... jvsdesigns2000yahoo.com / 0934138617 i am một nghệ sĩ / nhà thiết kế, một quý ông, lãng mạn, tình dục, thông minh. chu đáo, chăm sóc, hài hước, yêu thương, rộng lượng, ân cần, tử tế và tốt bụng ... jvsdesigns2000yahoo.com
 Looking For:  looking for a sexual, romantic, caring, loving, intelligent vietnamese woman. Write me joesosa97@gmail.com or jvsdesigns2000@yahoo.com / 0934138617 tìm kiếm tình dục lãng mạn, quan tâm, yêu thương, người phụ nữ Asian thông minh jvsdesigns2000@yahoo.com

Back | Send Email to joesosa.com (ID: 1097474)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.