Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1070294 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MyBrattyPrinces
 MyBrattyPrinces - ID: 1070294
 Name:  MyBrattyPrinces
 IP & Posted by:  113.22.135.39 on September 26, 2011 at 2:35am
 Updated by:  September 11, 2017 at 8:14pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cashier
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để thực hiện ước mơ sau này..
 Free Time:  shopping,online và ngủ..
 I Am:  Hiền,thẳng thắng...
 Looking For:  một người đàn ông không cần giàu có nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống gd..hiền,galang,đặc biệt là quan tâm và tôn trọng người khác...

Back | Send Email to MyBrattyPrinces (ID: 1070294)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.